jillisb penning

Onderscheidingen 2022

De gemeente Schiedam reikt sinds 2015 jaarlijks de landelijke Jillis Bruggeman Penning uit aan een organisatie of persoon die voorop gaat in de strijd voor LHBTI+ emancipatie en tegen discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit, genderoriëntatie of genderexpressie. Dit jaar staat de uitreiking in het teken van ‘zichtbaar genderdivers zijn’. Openlijk ruimte innemen is ook in Nederland niet altijd even makkelijk als je van de gendernormen afwijkt. Voor sommige LHBTI+ groepen is het nog lastiger. Dat Raven laat zien dat hun gewoon zichzelf is, is precies waar het om gaat.


Jillis Bruggeman Penning

De landelijke Jillis Bruggeman penning 2022 gaat naar muzikant en presentator Raven van Dorst voor hun moedige strijd tegen het genderbinaire denken. Hun televisie-programma Geslacht! liet Nederland kennismaken met een bredere blik op geslacht en gender en opende veel kijkers de ogen. Ravens openhartigheid en eigenzinnigheid zijn niet alleen kenmerkend voor hun karakter, maar ook een voorwaarde voor de emancipatie van non-binaire mensen en mensen met een intersekse conditie: groepen die binnen LHBTI+ vaak onzichtbaar zijn. voor hun moedige strijd tegen het genderbinaire denken. Hun televisie-programma Geslacht! liet Nederland kennismaken met een bredere blik op geslacht en gender en opende veel kijkers de ogen. Ravens openhartigheid en eigenzinnigheid zijn niet alleen kenmerkend voor hun karakter, maar ook een voorwaarde voor de emancipatie van non-binaire mensen en mensen met een intersekse conditie: groepen die binnen LHBTI+ vaak onzichtbaar zijn. 
Het recente besluit om als Raven door het leven te gaan en genderneutraal aangesproken te willen worden, creëerde een golf van bewustwording. Deze naamswijziging ging gepaard met een duidelijke statement: klaar met het hokjesdenken. Een dergelijk statement van een bekend en krachtig persoon als Raven is méér dan een boodschap. Het is een nieuwe, genderdiverse, realiteit waarin gendernormen rond geslacht, genderidentiteit, -oriëntatie en -expressie geen individuele belemmering mogen zijn.

Eerdere winnaars van de penning zijn Splinter Chabot (2021), Claudia de Breij (2020), Boris Dittrich (2019) Barbara Barend (2018), Arie Boomsma (2017), Michael van Praag (2016) en de organisatie Amnesty International (2015).

Jillis Bruggeman Opstekers

De eerder lokale Opsteker werd in 2016 voor het eerst uitgereikt. Sinds 2020 wordt de Opsteker regionaal toebedeeld aan drie personen binnen de samenwerkingsregio van lokale LHBTI-organisaties Zuid-Holland-Zuid. Ze krijgen deze Opsteker omdat ze lokaal voorop gaan in de strijd voor LHBTI+ emancipatie en tegen discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit, genderoriëntatie of genderexpressie. 

Leon Houtzager (Rotterdam) 
voor zijn niet aflatende juridische strijd tegen discriminatie van LHBTI+-mensen onder het mom van ‘vrijheid van godsdienst’. Nadat zijn aangifte tegen de dominee van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel ongegrond werd verklaard, startte Leon een Artikel 12 strafvorderingsprocedure. voor zijn niet aflatende juridische strijd tegen discriminatie van LHBTI+-mensen onder het mom van ‘vrijheid van godsdienst’. Nadat zijn aangifte tegen de dominee van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel ongegrond werd verklaard, startte Leon een Artikel 12 strafvorderingsprocedure. Ongeacht de uitkomst van deze procedure is zijn houding van groot belang voor de emancipatie van de LHBTI+-gemeenschap.

Jan Geerink (Gouda)
voor zijn jarenlange inzet in Gouda en in Rotterdam, waar hij zich volledig heeft toegelegd op het behartigen van LHBTI+-belangen bij respectievelijk de Regenboogalliantie Gouda en COC Rotterdam. voor zijn jarenlange inzet in Gouda en in Rotterdam, waar hij zich volledig heeft toegelegd op het behartigen van LHBTI+-belangen bij respectievelijk de Regenboogalliantie Gouda en COC Rotterdam. Zijn tomeloze inzet, ervaring en betrokkenheid hebben mede geleid tot een stevig lokaal LHBTI+-beleid in Gouda. Uit het organiseren van een Roze Jaar en de Roze Zaterdag is een breed netwerk van lokale organisaties ontstaan én heeft Gouda zich als Regenbooggemeente op de kaart gezet.

Cobi Crucq (Hoeksche Waard)
voor haar inspanningen om de zichtbaarheid van LHBTI+-mensen in de Hoeksche Waard te vergroten. Dat zij dit doet vanuit haar rol als scriba van de Open Hofkerk in Oud-Beijerland legt extra gewicht in de schaal. voor haar inspanningen om de zichtbaarheid van LHBTI+-mensen in de Hoeksche Waard te vergroten. Dat zij dit doet vanuit haar rol als scriba van de Open Hofkerk in Oud-Beijerland legt extra gewicht in de schaal. Vorig jaar organiseerde zij de eerste Regenboogweek in haar kerk, en daarnaast stimuleert zij andere kerken om zich aan te sluiten bij het initiatief WijdeKerk en LHBTI+-mensen in hun kerkgemeente te verwelkomen. Zo draagt Cobi bij aan de vervulling van haar grote wens: een inclusieve en veilige lokale samenleving.