jillisb penning

Onderscheidingen 2022


De landelijke Jillis Bruggeman penning 2022 gaat naar muzikant en presentator
Raven van Dorst.
Deze jaarlijkse LHBTI+ onderscheiding krijgt Raven voor hun strijd tegen de genderhokjes en voor het zichtbaar en open zijn over hun identiteit.

De gemeente Schiedam reikt sinds 2015 jaarlijks de landelijke Jillis Bruggeman Penning uit aan een organisatie of persoon die voorop gaat in de strijd voor LHBTI+ emancipatie en tegen discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit, genderoriëntatie of genderexpressie. Dit jaar staat de uitreiking in het teken van ‘zichtbaar genderdivers zijn’. Openlijk ruimte innemen is ook in Nederland niet altijd even makkelijk als je van de gendernormen afwijkt. Voor sommige LHBTI+ groepen is het nog lastiger. Dat Raven laat zien dat hun gewoon zichzelf is, is precies waar het om gaat.

Bij het grote publiek is Raven van Dorst bekend van tv-programma’s als Nachtdieren en Geslacht! Met dat laatste liet hen in 2017 mensen kennis maken met variaties in geslacht en gender. Voor veel mensen ging een wereld open. De openheid en vanzelfsprekendheid van Raven is niet alleen kenmerkend voor hun karakter, maar ook een voorwaarde voor de emancipatie van onder andere mensen met een intersekse conditie en non-binaire mensen.

Vorig jaar maakte hen bekend als Raven door het leven te gaan en om genderneutraal aangesproken te willen worden. De naamswijziging ging gepaard met een duidelijke statement: “Klaar met het hokjesdenken.” Hun nieuwe naam was ook een bescherming tegen de 'hokjesdwang'. Zo’n statement van een bekend en krachtig persoon als Raven is meer dan een boodschap. Het is een nieuwe, genderdiverse realiteit. Waarin gendernormen rond geslacht, genderidentiteit, genderoriëntatie en genderexpressie geen individuele belemmering zouden mogen zijn.

Eerdere winnaars van de penning zijn Splinter Chabot (2021), Claudia de Breij (2020), Boris Dittrich (2019) Barbara Barend (2018), Arie Boomsma (2017), Michael van Praag (2016) en de organisatie Amnesty International (2015).

Jillis Bruggeman Opstekers

De eerder lokale Opsteker werd in 2016 voor het eerst uitgereikt. Sinds 2020 wordt de Opsteker regionaal toebedeeld aan drie personen binnen de samenwerkingsregio van lokale LHBTI-organisaties Zuid-Holland-Zuid. Ze krijgen deze Opsteker omdat ze lokaal voorop gaan in de strijd voor LHBTI+ emancipatie en tegen discriminatie op basis van geslacht, genderidentiteit, genderoriëntatie of genderexpressie. 

Leon Houtzager (Rotterdam) 
Leon heeft aangifte gedaan tegen dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel. Deze dominee riep op om LHBTI+ mensen uit te bannen. De aangifte werd eerst afgewezen, maar Leon zette door via een artikel 12 procedure. Leon zijn juridische strijd tegen discriminatie is bewonderenswaardig. De rechtszaak kan bepalend zijn voor hoe de LHBTI+ gemeenschap in de toekomst beter beschermd kan worden bij discriminatie onder het mom van ‘religie’.

Jan Geerink (Gouda)
Jan is niet voor niets ereburger van zijn stad Gouda. Meer dan 40 jaar was hij actief als sociaal werker, maar inmiddels houdt hij zich volledig bezig met LHBTI+ belangen bij Regenboogalliantie Gouda en COC Rotterdam. Zijn tomeloze inzet, ervaring en betrokkenheid hebben mede gezorgd voor een stevig lokaal LHBTI+ beleid.

Cobi Crucq (Hoeksche Waard)
Cobi is scriba van de Open Hofkerk in Oud-Beijerland waar ze vorig jaar de eerste regenboogweek heeft georganiseerd. Vanuit de Oranjevereniging nodigde ze als eerste LHBT Hoeksche Waard jaarlijks uit voor de kranslegging op 4 mei in Oud-Beijerland. Ze speelt een actieve rol om LHBTI-ers zichtbaarder te maken op het eiland. Daarnaast stimuleert ze kerken om lid te worden van WijdeKerk en zich uit te spreken over de verwelkoming van LHBTI-ers in de kerkgemeente.